Σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας τον Μάρτιο του 2014

Η εταιρία A&K Risk Management Consulting διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο «Basic Level Security Supervisor» το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να επιμορφώσει, διαβάστε παρακάτω...