Προφίλ

Η A & K Risk Management Consulting παρέχει μια ευρεία σειρά από υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου, για τη δημιουργία και διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πελάτες της.
Κάθε συνεργάτης της A & K Risk Management Consulting έχει επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης ή υπηρεσίας. Οι σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί είναι το αποτέλεσμα πολυετών συνδυασμένων συνεργασιών και θετικών αποτελεσμάτων για τους πελάτες της.Η A & K Risk Management Consulting παρέχει δυναμικές λύσεις μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης, για την αντιμετώπιση και έλεγχο κάθε περίπλοκης πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της. Οι λύσεις που προτείνει η A & K Risk Management Consulting είναι μακροπρόθεσμες και αποδοτικές για κάθε πελάτη που θα την εμπιστευθεί.Οι υπηρεσίες παροχής συμβούλων της A & K Risk Management Consulting είναι εξειδικευμένες, αναλόγως των αναγκών κάθε πελάτη και διαθέτουν μια ευρεία βάση γνώσης, πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης κάθε πελάτη της A & K Risk Management Consulting και οι δυνατότητες του εμπλεκομένου προσωπικού του, προκαθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα που πρέπει να καλύψει η ανάλυση κινδύνου που θα πραγματοποιήσουν τα στελέχη της, με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

Στελέχη & Συνεργάτες

Οι σπουδές των στελεχών της, κάτοχοι οι περισσότεροι Β.Α, η πολυετής εμπειρία σε διάφορους τομείς του Total Security (Εταιρικό-Αεροπορικό-Ηλεκτρονικό-Πληροφορικής-Ιατρικό) και η συνεχής ενημέρωσή τους μέσα από την συμμετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας, καθιστούν την εταιρεία ιδανικό σύμβουλο σε όποιον ζητήσει τις υπηρεσίες της.