Σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας – Πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας – Πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

Η Α&Κ Risk Management Consulting, στα πλαίσια των επιμορφωτικών σεμιναρίων που εκπονεί, σχεδίασε ένα εξειδικευμένο σεμινάριο βασικού επίπεδου για Προϊστάμενους Ασφαλείας Επιχειρήσεων και Εταιρειών.

Η θέση του Προϊστάμενου  Ασφαλείας, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κρίσιμων διαδικασιών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος ασφάλειας. Οι γνώσεις και τα εφόδια που απαιτούνται για την θέση του Προϊστάμενου Ασφαλείας του σήμερα,  έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω των διαρκών εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας παγκοσμίως.

Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να επιμορφώσει τους υφιστάμενους ή μελλοντικούς  Προϊστάμενους Ασφαλείας,  αναφορικά με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια Τραπεζών, Επιχειρήσεων, Πολυκαταστημάτων, Εγκαταστάσεων  κ.λ.π. Οι νόμοι, το ποινικό δίκαιο και οι λοιπές γνώσεις που προσφέρονται στο συγκεκριμένο σεμινάριο, χρησιμεύουν ως θεμέλιος λίθος  για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Προγράμματος Ασφαλείας.

  • Ο Προϊστάμενος Ασφαλείαςμιας επιχείρησης πρέπει να μπορεί να κατανοήσει της διατάξεις του νόμου & την διαχείριση τους, καθώς είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση των ζημιών και την προκύπτουσα αστική και ποινική ευθύνη – για όλες τις πλευρές.
  • Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας και το λοιπό προσωπικό ασφαλείας μπορούν να διαδραματίσουνέναν καθοριστικό ρόλο στη συνολική κερδοφορία και επιτυχία μιας επιχείρησης.
  • Ο Προϊστάμενος Ασφαλείαςπαραδίδει έκθεση, τουλάχιστον ετησίως, στη διεύθυνση του τμήματός του,  σχετικά με την εφαρμογή, τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Ασφάλειας. Αυτό δεν είναι μια συνηθισμένη δουλειά για όλους.
  • Η θέση του Προϊσταμένου Ασφαλείαςπρέπει να συμπληρωθεί από ένα πρόσωπο που έχει τις εξειδικευμένες δεξιότητες  & δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης και της εμπειρίας.

Αν και εσείς έχετε στελέχη σε θέση κλειδί που ασχολούνται με την Ασφάλεια ή επιθυμούν να αναλάβουν μια θέση μελλοντικά,  τότε το σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας είναι αυτό που χρειάζεται να παρακολουθήσουν πραγματικά.

Με το πέρας του σεμινάριου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης από την A&K Risk Management Consulting, ισχύος 2 ετών!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων και της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταιρείες, η συμμετοχή σας θα πρέπει να δηλωθεί, το αργότερο μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2020.

Ημερομηνία Διεξαγωγής22 Φεβρουαρίου 2020

Ώρα Έναρξης Σεμιναρίου09:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 08:30)

Συνολικό Κόστος150€/άτομο

Χώρος εκδήλωσης : Ξενοδοχείο Mediterranean PalaceΣαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη

 

» Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω!