Σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας (Basic Level)

s_proistamenon_16-05-2016

Ο τομέας της ασφάλειας παγκόσμια, τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί και πλέον αποτελεί την εξελικτική διαδικασία μέσω της οποίας παρέχεται ένα ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον, για τους υπαλλήλους που εργάζονται και τους πελάτες που επισκέπτονται μια οποιαδήποτε επιχείρηση και οφείλουμε να τους παρέχουμε σιγουριά, όσο χρόνο αυτοί θα φιλοξενούνται στην εγκατάσταση.

Η θέση του Προϊστάμενου Ασφάλειας χρησιμοποιούταν για να εστιάσει στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών & την πρόληψη τυχόν προβλημάτων. Η θέση του Προϊστάμενου  Ασφαλείας τώρα, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κρίσιμων διαδικασιών για τη διατήρηση αυτού του περιβάλλοντος ασφάλειας . Οι γνώσεις και τα εφόδια που απαιτούνται για την θέση του Προϊστάμενου Ασφαλείας του σήμερα,  έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία 7  χρόνια – και ιδιαίτερα τα τελευταία 3 χρόνια .

Σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας (Basic Level)

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. (ΛΑΕΚ 0,45)

Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να επιμορφώσει τους υφιστάμενους ή μελλοντικούς  Προϊσταμένους Ασφαλείας,  αναφορικά με τις απαιτήσεις που αφορούν ασφάλεια Πολυκαταστημάτων, Εγκαταστάσεων, Εργοταξίων, Τραπεζών, Επιχειρήσεων, κλπ. Οι νόμοι, το ποινικό δίκαιο χρησιμεύουν ως θεμέλιος λίθος  για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Προγράμματος Ασφαλείας . Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας μιας επιχείρησης πρέπει να μπορεί να κατανοήσει της διατάξεις του νόμου & την διαχείριση τους, καθώς είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών και την προκύπτουσα αστική και ποινική ευθύνη – από όλες τις πηγές .

Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας παραδίδει έκθεση, τουλάχιστον ετησίως, στη διεύθυνση του τμήματός του,  σχετικά με την εφαρμογή, τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Ασφάλειας. Αυτό δεν είναι μια συνηθισμένη δουλειά και δεν είναι για όλους. Η θέση του Προϊσταμένου Ασφαλείας πρέπει να συμπληρωθεί από ένα πρόσωπο που έχει τις εξειδικευμένες δεξιότητες  & για να θέσουμε πιο σωστά – δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της κατάρτισης,  της εκπαίδευσης και της εμπειρίας .

Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας και το λοιπό προσωπικό ασφαλείας, μπορεί να διαδραματίσει έναν μοναδικό και καθοριστικό ρόλο στη συνολική κερδοφορία και επιτυχία μιας επιχείρησης. Αν και εσείς είστε σε θέση κλειδί και ασχολείστε με την Ασφάλεια ή επιθυμείτε να αναλάβετε μια θέση μελλοντικά,  τότε το σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας είναι αυτό που χρειάζεται να παρακολουθήσετε πραγματικά.

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου Προϊστάμενων Ασφαλείας

Ημέρα 1η – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Σωματικές έρευνες και συλλήψεις
 • Εργατική νομοθεσία
 • Εργατικά σωματεία & ομοσπονδίες
 • Έλεγχοι κρατικών υπηρεσιών
 • Επικοινωνία & συνεργασία με τις Αρχές
 • Τοπική μαφία
 • Εσωτερικό Δίκτυο Πληροφοριών
 • Βασικές αρχές πυροπροστασίας

Πτυχίο από την A&K Risk Management Consulting, ισχύος 3 ετών!

Ημέρα 2η – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 • Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο
 • Παροχή πρώτων βοηθειών
 • Ενέργειες αντιμετώπισης τραυματισμού αιμορραγίας
 • Φαρμακείο
 • Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Πτυχίο First Aid & CPR του Emergency Care and Safety Institute, ισχύος 2 ετών!

Ημερομηνία Διεξαγωγής16-17 Μαΐου, 2016

Ώρα Έναρξης Σεμιναρίου09:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 08:30)

Συνολικό Κόστος: 220 ευρώ (επιδοτείται από ΛΑΕΚ)

Χώρος εκδήλωσης : KEK Νέα Γνώση Κασομούλη 108, στάση μετρό «Αγ. Ιωάννης».

Εισηγητές Σεμιναρίου:

 • Άγγελος Αγραφιώτης – Γενικός Διευθυντής A&K Risk Management Consulting
 • Σταύρος Ανδρουτσόπουλος – Δικηγόρος
 • Παναγιώτης Γέρου – Εκπαιδευτής εκπαιδευτών Α’ Βοηθειών

» Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω!

Χώρος Σεμιναρίου : ΚΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, Κασομούλη 108 Ν. Κόσμος (στάση metro Άγιος Ιωάννης).