Αίτηση Καταχώρησης

Η συμμετοχή σας θα θεωρείται οριστικοποιημένη, με την κατάθεση της τιμολόγησης στο λογαριασμό της τραπέζης:
ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR 6470100000000298001124671
Δικαιούχος: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Τράπεζα: VIVA PAYMENTS

* Υποδεικνύει υποχρεωτικό πεδίο

Αναφέρετε, αρ. μητρώου ΙΚΑ (εργοδότη), Α.Φ.Μ. Εταιρίας, λοιπά στοιχεία τιμολόγησης αναλυτικά.
Παρακαλούμε αναφέρατε με ποιόν μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία από την εταιρία, οργανισμό ή υπηρεσία σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του.

«Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος προκαταβάλλεται το ποσό συμμετοχής, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται εκτός της ακύρωσης του σεμιναρίου με ευθύνη του διοργανωτή.»

Παρακαλούμε γράψτε ακριβώς ότι βλέπετε στον κωδικό Captcha