Σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας

security-guards Η Ασφάλεια δεν είναι μόνο οι συναγερμοί, οι κάμερες, οι διαδικασίες αποφυγής ληστείας και αρχειοθέτησης εκθέσεων ύποπτων δραστηριοτήτων πια
Η ασφάλεια είναι η εξελικτική διαδικασία μέσω της οποίας παρέχεται ένα ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον για τους υπαλλήλους που εργάζονται και τους πελάτες που ιδρύουν και αναπτύσσουν επιχειρήσεις. Η θέση του Προϊστάμενου Ασφάλειας χρησιμοποιούταν για να εστιάσει στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών & την πρόληψη τυχόν προβλημάτων. Η θέση του Προϊστάμενου  Ασφαλείας επικεντρώνεται τώρα στην ανάπτυξη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κρίσιμων διαδικασιών για τη διατήρηση αυτού του περιβάλλοντος ασφάλειας . Οι γνώσεις και τα εφόδια που απαιτούνται για την θέση του Προϊστάμενου Ασφαλείας του σήμερα,  έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία πέντε χρόνια – και ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια .

Σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας (Basic Level)

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. (ΛΑΕΚ 0,45)

Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να επιμορφώσει τους υφιστάμενους ή μελλοντικούς  Προϊσταμένους Ασφαλείας,  αναφορικά με τις απαιτήσεις που αφορούν ασφάλεια Τραπέζης, Επιχειρήσεων, Πολυκαταστημάτων, Εγκαταστάσεων, Εργοταξίων κλπ. Οι νόμοι , το ποινικό δίκαιο χρησιμεύουν ως θεμέλιος λίθος  για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Προγράμματος Ασφαλείας . Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας μιας επιχείρησης πρέπει να μπορεί να κατανοήσει της διατάξεις του νόμου & την διαχείριση τους, καθώς είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών και την προκύπτουσα αστική και ποινική ευθύνη – από όλες τις πηγές .

Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας παραδίδει έκθεση, τουλάχιστον ετησίως, στη διεύθυνση του τμήματός του,  σχετικά με την εφαρμογή, τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Ασφάλειας. Αυτό δεν είναι μια συνηθισμένη δουλειά και δεν είναι για όλους. Η θέση του Προϊσταμένου Ασφαλείας πρέπει να συμπληρωθεί από ένα πρόσωπο που έχει τις εξειδικευμένες δεξιότητες & για να θέσουμε πιο σωστά – δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της κατάρτισης , της εκπαίδευσης και της εμπειρίας .

Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας και το λοιπό προσωπικό ασφαλείας μπορεί να διαδραματίσει έναν μοναδικό και καθοριστικό ρόλο στη συνολική κερδοφορία και επιτυχία μιας επιχείρησης. Αν και εσείς είστε σε θέση κλειδί και ασχολείστε με την Ασφάλεια ή επιθυμείτε να αναλάβετε μια θέση μελλοντικά,  τότε το σεμινάριο Προϊσταμένων Ασφαλείας είναι αυτό που χρειάζεται να παρακολουθήσετε πραγματικά.

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου Προϊστάμενων Ασφαλείας

Ενότητα 1η

 • Ι.Ε.Π.Υ.Α & Προσωπικό ασφαλείας (security) – N.2518/97 & 3707/2008
 • Χρηματαποστολές (Cash In Transit) – ATM στην εγκατάσταση
 • Σύναψη συμβάσεων με Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ασφαλιστική κάλυψη. Πότε και πώς…

Διάλειμμα 15΄λεπτών (Coffee Break)

Ενότητα 2η

 • Ελληνική Εργατική Νομοθεσία
 • Εργατικά Σωματεία & Ομοσπονδίες
 • Αλλοδαποί εργαζόμενοι
 • Έλεγχοι κρατικών υπηρεσιών στο χώρο σας
 • Επικοινωνία & συνεργασία με τις αρχές

Διάλειμμα 15΄λεπτών (Coffee Break)

Ενότητα 3η

 • Πρώτες βοήθειες Πρώτου ΑνταποκριτήFirst Aid Training

Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο, θα είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς ή ασθένειες
  • Να γνωρίζουν τον τρόπο εκτίμησης θύματος ή σοβαρά ασθενή
  • Να γνωρίζουν τον τρόπο σωστής εκτέλεσης Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
  • Να γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή
  • Να γνωρίζουν τον τρόπο φροντίδας σε περίπτωση:
   • τραυματισμού
   • λιποθυμίας
   • σοβαρής αιμορραγίας
   • επιπόλαιο τραύμα
   • διαμπερές τραύμα
   • ρινορραγία
   • κάταγμα
   • ανοικτό κάταγμα
   • ακρωτηριασμό
   • κάκωση κεφαλής
  • Να γνωρίζουν τον τρόπο ανοίγματος αεραγωγού και τοποθέτησης σε πλάγια θέση
  • Να γνωρίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα.
  • Να γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης αυτοενέσιμης epipen/anapen
  • Να γνωρίζουν το βασικό περιεχόμενο ενός φαρμακείου

Διάλειμμα 15΄λεπτών (Coffee Break)

Ενότητα 4η

 • Διαχείριση πληροφοριών & χρήση τους (Inteligenece – CounterInteligence)
 • Βασικές αρχές πυροπροστασίας (Ενεργητική & Παθητική)

Διάλειμμα 15΄λεπτών (Coffee Break)

Ενότητα 5η

 • Ασφάλιση περιμέτρου εγκαταστάσεων
 • Συστήματα Ασφαλείας (Alarm-CCTV-Access Control-Biometric)


Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 στο ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, Κασομούλη 108 Αθήνα. Ώρες Σεμιναρίου08:30 με 17:00 (ώρα προσέλευσης 08:00)

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου “Basic Level Security Supervisor” από την A&K Risk Management Consulting ισχύος 3 ετών, επιπλέον θα λάβουν πρόσθετη βεβαίωση παρακολούθησης “πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης” από την First Aid Training ισχύος 2 ετών.

» Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω!

Χώρος εκδήλωσης : ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, Κασομούλη 108 Αθήνα.

Εισηγητές Σεμιναρίου:

 • Αγραφιώτης Άγγελος
 • Ρέτσιος Ιωάννης
 • Γέρου Παναγιώτης