Ημέρες Διάσωσης 2014 – Hellenic Rescue Days

Η εταιρία A&K Risk Management Consulting διοργανώνει το 4ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο «Ημέρες Διάσωσης 2014» στην Αθήνα την Άνοιξη του 2014, με συνδιοργανωτή την εταιρία Weber Rescue® Αυστρίας. Η A&K Risk Management Consulting είναι επίσημα εξουσιοδοτημένη από την εταιρία Weber Rescue® να διοργανώνει τα αντίστοιχα σεμινάρια διάσωσης στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τα διασωστικά υδραυλικά εργαλεία της Weber Rescue Hydraulik® αλλά και την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στην Γερμανία και την Αυστρία στο διεθνές σεμινάριο Rescue Days σε συνεργασία με τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

To σεμινάριο αυτό είναι το τέταρτο που διοργανώνεται στην Ελλάδα και σκοπό έχει την γνωριμία των υδραυλικών διασωστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τροχαία ατυχήματα και απεγκλωβισμούς από τους Πυροσβέστες, αλλά και από τους Διασώστες Εθελοντές & Επαγγελματίες. Στο σεμινάριο αυτό θα παραδοθεί πρακτική τεχνική κατάρτιση για τα διασωστικά εργαλεία τους τρόπους χρήσης & λειτουργίας τους τις νέες τεχνολογίες οχημάτων, καθώς και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ασφάλεια των Διασωστών.

Οι Εκπαιδευτές του πρακτικού σεμιναρίου είναι όλοι, πιστοποιημένοι από οργανισμούς και υπηρεσίες για το αντικείμενο που διδάσκουν και η πλειονότητα τους προέρχεται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος. Οι εκπαιδευόμενοι στο πρακτικό σεμινάριο θα δοκιμάσουν τις γνώσεις τους αλλά και τις αντοχές τους σε πολύπλοκα σενάρια εγκλωβισμών που προέρχονται μετά από τροχαία ατυχήματα και θα αξιολογηθούν και εξεταστούν στο πέρας της διοργάνωσης με σκοπό την βεβαίωση της εκπαίδευσης τους.

Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να έχουν όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας και την δέουσα καλή φυσική κατάσταση για να συμμετάσχουν στο σεμινάριο. Με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους (κατόπιν της κατάθεσης των χρημάτων) θα παραλάβουν το βιβλίο εκπαίδευσης «Διάσωση στα Τροχαία Ατυχήματα», πάνω στο οποίο θα εξεταστούν και που οφείλουν να έχουν διαβάσει μέχρι την έναρξη του σεμιναρίου. Για την καλύτερη επίτευξη του σεμιναρίου έχει οριστεί μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά σεμινάριο 20 άτομα (δηλαδή 4 γκρουπ των 5 ατόμων) και θα εκπαιδευτούν σε δύο ημέρες (Σάββατο & Κυριακή) συνολικά 40 άτομα.