Προϊόντα & Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα πληροφοριών

H A&K Risk Management Consulting εκπροσωπεί το TAM-C Solutions www.tamc365.com στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και μπορεί και παρέχει 24ωρη υποστήριξη σε εθνικές και παγκόσμιες  εξειδικευμένες πληροφορίες που ενδιαφέρουν εταιρείες, οργανισμούς, κυβερνήσεις, αναφορικά με τον ανταγωνισμό, τρομοκρατία, νέες αγορές και οτιδήποτε άλλο αφορά στον πελάτη.

Επιχειρήσεις

 • Αξιολόγηση κινδύνου (αναζήτηση – διαπίστωση – έλεγχος των υφισταμένων διαδικασιών ασφαλείας – αξιολόγηση – προτάσεις).
 • Αναζήτηση και εντοπισμός κενών ασφαλείας στη διαδικασία λειτουργίας (αποθήκευση – στόλου των οχημάτων κλπ) της εταιρείας ή της φυσικής προστασίας.
 • Έλεγχος πρόληψης απώλειας για μείωσή τους.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου για την πρόληψη των ζημιών και των διαδικασιών.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης που σχετίζονται με την διοίκηση διαχείρισης κρίσης ή πιθανή κρίση.
 • Έλεγχος των υπαρχόντων διαδικασιών ασφαλείας της εταιρείας, διαπίστωση κενών και επαναπροσδιορισμό τους με κατάρτιση των συμμετεχόντων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή διαπραγμάτευσης καταβολής λίτρων σε περίπτωση απαγωγής.
 • Ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό ασφαλείας.

IT Security

 • Αξιολόγηση του κινδύνου των δικτύων πληροφοριών (αναζήτηση – διαπίστωση έλεγχος των υπαρχόντων συστημάτων και διαδικασιών – αξιολόγηση – προτάσεις).
 • Μοναδικός εξοπλισμός ασφαλείας (Hardware).
 • Μοναδικά προγράμματα ασφαλείας (Software).
 • Εξοπλισμός & προγράμματα κρυπτογράφησης.
 • Έλεγχος και διασφάλιση προσαρμογής εταιρειών στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 (GDPR).

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων

 • Έλεγχος – Ευρήματα – Αξιολόγηση – Προτάσεις VIP ομάδα ασφαλείας.
 • Εκπαίδευση των ομάδων ασφαλείας VIP.
 • Εποπτεία διαδικασιών Ασφαλείας (εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε πελάτη).

Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της ασφάλειας των αερομεταφορών, σύμφωνα με ICAO και ECAC προβλέψεις και αναγκαίες απαιτήσεις.

Σεμινάρια

 • Σεμινάριο του προσωπικού ασφαλείας (εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε πελάτη).
 • Σεμινάρια Ψυχολογίας για το προσωπικό ασφαλείας του πελάτη, για την αντιμετώπιση των ένοπλων εισβολέων στην επιχείρηση, μετά την απόλυσή του.
 • Σεμινάρια ψυχολογίας στελεχών του πελάτη, για όλους τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης σε περίπτωση απαγωγής.
 • Σεμινάρια ψυχολογίας στελεχών του πελάτη, για την αντιμετώπιση των ένοπλων εισβολέων στην επιχείρηση, μετά την απόλυσή του.
 • Σεμινάριο Πυρόσβεσης εργαζομένων (εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε πελάτη).

 

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Alarm Systems

 • Περιμετρικά Ηλεκτρονικά Συστήματα επιτήρησης & συναγερμού.
 • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης.
 • Συστήματα επισυνδέσεων
 • Αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων ασφαλείας (αναζήτηση – διαπίστωση έλεγχος των υφισταμένων συστημάτων για συμβατότητα με τα προτεινόμενα -αξιολόγηση – προτάσεις).
 • Αξιολόγηση του κινδύνου όλων των συστημάτων συναγερμού ασφαλείας (έλεγχος συναγερμού – c.c.t.v – έλεγχος πρόσβασης).
 • Αναζήτηση μεγιστοποίησης της ασφάλειας, με παράλληλη μείωση του κόστους για τον πελάτη.