Σεμινάριο Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Η Α&Κ Risk Management Consulting έπειτα από αίτημα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. εκπόνησε στοχευμένο σεμινάριο το οποίο κάλυψε τις ανάγκες των υπευθύνων των βιομηχανικών περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε σε όλη την Ελλάδα. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 16 & 30 Σεπτεμβρίου 2013 στην Άμφισσα και στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Συνοπτική παρουσίαση του σεμιναρίου που εκπονήθηκε για την Ε.Τ.Β.Α ΒΙ.ΠΕ αναλυτικά:

Μια σειρά βιομηχανικών και γενικότερα τεχνολογικών ατυχημάτων σε όλο το κόσμο έχουν καταστήσει την ασφάλεια μιας δραστηριότητας ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό της. Ανταποκρινόμενοι στην αναγκαιότητα που παρουσιάστηκε, πολλοί διεθνείς Οργανισμοί έχουν εκδώσει μία σειρά από Οδηγίες, Συμβάσεις και Κανονισμούς για την προώθηση της ασφάλειας, αποτροπής των ατυχημάτων και διαδικασιών προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, στη περίπτωση που αυτά συμβούν.

Έτσι η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εξέδωσε το 1982 την Κοινοτική Οδηγία 82/501/EK, γνωστότερη ως Οδηγία Seveso με την οποία καθόριζε μέτρα και περιορισμούς για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές τοξικών και επικινδύνων αερίων σε βιομηχανικές δραστηριότητες.

Σήμερα η Οδηγία αυτή έχει αναθεωρηθεί και ισχύει η Κοινοτική Οδηγία 96/82/EK, γνωστότερη ως Οδηγία Seveso ΙΙ, η οποία μαζί με την τροποποίηση της (2003/105/ΕΚ) έχουν διευρυμένο πεδίο εφαρμογής.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται με την διαχείριση κινδύνου, τις επικίνδυνες ουσίες, τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων αλλά και με ότι περιλαμβάνει σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης.

To σεμινάριο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες :

Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 • Σχέδιο δράσης
 • Συνεργασία με την εταιρεία security
 • Συντήρηση δικτύου όμβριων
 • Συντήρηση δικτύου πυρόσβεσης (κρουνοί κ.λ.π)
 • Συντήρηση οδικού δικτύου
 • Περίοδοι δράσης/συντήρησης
 • Μ.Μ.Ε.
 • Συνεργασία με εγκατεστημένους
 • Πυρκαγιά
 • Ίδια μέσα (βυτία-πυροσβ. συγκροτήματα-προβολείς κ.α)
 • Ασκήσεις ετοιμότητας (με συμμετοχή όλων)
 • Εργαλεία δουλειάς
 • Επικοινωνία με τις αρχές (ΕΛ.ΑΣ-Πυροσβεστική-Ε.Κ.Α.Β.-Δ.Ε.Π.Α.-Δ.Ε.Η.)

Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 • Σχέδιο δράσης
 • Συνεργασία με την εταιρεία security
 • Πρόληψη & αποτροπή κινδύνων
 • Συντήρηση δικτύου ομβρίων
 • Συντήρηση δικτύου πυρόσβεσης
 • Συντήρηση οδικού δικτύου
 • Περίοδοι δράσης/συντήρησης
 • Πυρκαγιά
 • Οδηγία SEVESO
 • Φαινόμενο ντόμινο
 • Μ.Μ.Ε.
 • Συνεργασία με εγκατεστημένους
 • Ίδια μέσα
 • Ασκήσεις ετοιμότητας
 • Εργαλεία δουλειάς
 • Επικοινωνία με τις αρχές (ΕΛ.ΑΣ-Πυροσβεστική-Ε.Κ.Α.Β.-Δ.Ε.Π.Α.-Δ.Ε.Η.)

Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για αντίστοιχο σεμινάριο επικοινωνήστε μαζί μας.